Välkommen till Mindme Studios

Vår evidensbaserade verksamhet med kunskap som drivkraft.

Vår lärplattform

Den snabbaste vägen till effektivt lärande

Diplomerande kurser


För att bli godkänd i en kurs krävs krävs genomfört slutprov med godkänt resultat.

Introduktionskurser


Alla medarbetare på Mindme studios genomför en grundlig introduktion med kurser för en gemensam kunskapsbas att arbeta utifrån.

Instruktionskurser


Här finner du instruktionskurser till olika delar i vår verksamhet. Allt från arbetsrutiner till olika digitala verktyg.Evidensbaserad praktik

Att arbeta med kunskap


Mindme studios har utformat sin verksamhet med en målsättning att alltid ha kunskap som drivkraft. Det innebär att vi kontinuerligt följer den forskning som bedrivs inom vårt område, har inbyggda arbetsrutiner och metoder för att ta tillvara och fånga upp våra deltagares kunskaper och systematiskt arbetar med reflektion av effekter av vårt arbete genom uppföljning och handledning.

Vi betraktar vårt arbete som ett hantverk där vi ständigt utvecklas och blir bättre. Det innebär att alla som arbetar inom Mindme studios behöver vara genuint intresserade av att ta till sig kunskap, alltid vara villig att utvärdera sitt arbete och dela med sig av sina erfarenheter.

Här finns ca 150 000 samlade arbetstimmar för att snabbt och enkelt påbörja ditt arbete hos oss eller för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom socialt arbete med personer inom LSS.

Evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete innebär att insatser ska utformas utifrån en förståelse och en sammanvägning av:

  • den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter
  • deltagare erfarenheter och förväntningar
  • den lokala situationen och aktuella omständigheter
  • den professionelles expertis.


 

Mindme studios har utformat sin verksamhet med en målsättning att alltid ha kunskap som drivkraft. Det innebär att vi kontinuerligt följer den forskning som bedrivs inom vårt område, har inbyggda arbetsrutiner och metoder för att ta tillvara och fånga upp våra deltagares kunskaper och systematiskt arbetar med reflektion av effekter av vårt arbete genom uppföljning och handledning.

Vi betraktar vårt arbete som ett hantverk där vi ständigt utvecklas och blir bättre. Det innebär att alla som arbetar inom Mindme studios behöver vara genuint intresserade av att ta till sig kunskap, alltid vara villig att utvärdera sitt arbete och dela med sig av sina erfarenheter.

Här finns ca 150 000 samlade arbetstimmar för att snabbt och enkelt påbörja ditt arbete hos oss eller för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom socialt arbete med personer inom LSS.

Evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete innebär att insatser ska utformas utifrån en förståelse och en sammanvägning av:

  • den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter
  • deltagare erfarenheter och förväntningar
  • den lokala situationen och aktuella omständigheter
  • den professionelles expertis.


 

Alla som möter oss på Mindme studios har rätt att förvänta sig att alla medarbetare som de möter gör välgrundade bedömningar och fattar beslut utifrån kunskaper som vad som mest sannolikt kommer att fungera för den enskilde.

Evidens kommer från välgjorda vetenskapliga studier om insatsers effekter. All forskning är dock inte lika tillförlitlig. Det är viktigt att prioritera forskning med hög tillförlitlighet och vara medveten om vilken evidensnivå som beslut grundas på.

EBP ska inte ses som ett förhållningssätt som tillåter att man använder den information som man själv tycker är bäst.

Evidensbaserad praktik är inte detsamma som evidensbaserade metoder. Evidens (den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen) utgör en del av EBP. En annan del är den situation och de omständigheter som deltagare och medarbetare befinner sig i.

Vetenskapliga data räcker inte att fatta bra beslut. Forskning kan bara ge besked om att en viss insats i genomsnitt är mer effektiv än en annan. Ingen insats fungerar för alla. Men genom åren har vi på Mindme samlat kunskaper och forskningsresultat utifrån vetenskapen, återkoppling från alla deltagare vi mött, dokumenterat erfarenhet och reflektioner från våra medarbetares och skapat en kunskapsbank i vår lärplattform som idag ger oss ett gemensamt arbetssätt.

Alla som möter oss på Mindme studios har rätt att förvänta sig att alla medarbetare som de möter gör välgrundade bedömningar och fattar beslut utifrån kunskaper som vad som mest sannolikt kommer att fungera för den enskilde.

Evidens kommer från välgjorda vetenskapliga studier om insatsers effekter. All forskning är dock inte lika tillförlitlig. Det är viktigt att prioritera forskning med hög tillförlitlighet och vara medveten om vilken evidensnivå som beslut grundas på.

EBP ska inte ses som ett förhållningssätt som tillåter att man använder den information som man själv tycker är bäst.

Evidensbaserad praktik är inte detsamma som evidensbaserade metoder. Evidens (den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen) utgör en del av EBP. En annan del är den situation och de omständigheter som deltagare och medarbetare befinner sig i.

Vetenskapliga data räcker inte att fatta bra beslut. Forskning kan bara ge besked om att en viss insats i genomsnitt är mer effektiv än en annan. Ingen insats fungerar för alla. Men genom åren har vi på Mindme samlat kunskaper och forskningsresultat utifrån vetenskapen, återkoppling från alla deltagare vi mött, dokumenterat erfarenhet och reflektioner från våra medarbetares och skapat en kunskapsbank i vår lärplattform som idag ger oss ett gemensamt arbetssätt.